Telefon
WhatsApp
İnstagram
İşitme Cihazları Yaşam Kalitemi Arttırır mı?

İşitme Cihazları Yaşam Kalitemi Arttırır mı?

İşitme Cihazları Yaşam Kalitemi Arttırır mı?

Modern çağda işitme kaybı, kronik bir problem olmaktan çıkıyor. Teknolojik olanakların tıp alanında etkin biçimde kullanımı, insan sağlığının her sorunlu noktasında etkin ve dinamik çözümler sağlayabiliyor. Bu çerçevede de işitme kaybı problemlerine karşı geliştirilen işitme cihazı teknolojileri bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz şekilde etkilenen kişinin hayatına olumlu bir dokunuş gerçekleştirilebilmesine yardımcı olur.

İşitme kaybı bulunan bir kişi bu konuda herhangi bir tedavi almamış ise toplumdan soyutlanma, depresyon, kendini yetersiz görme ve fiziksel becerilerde zayıflama gibi yaşamın kalitesini doğrudan etkileyen sorunlarla boğuşur.

İşitme Cihazının Günlük Yaşama Etkisi

İnsanın duyma gibi en temel duyularından birisinin sorunlu olması veya tamamen yitirilmesi durumunda günlük yaşamı son derece olumsuz şekilde etkilenir. Günlük yaşam konforunun önemli ölçüde bozulmasına neden olan bu soruna karşı geliştirilen işitme cihazı ise önemli bir katkı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalara göre işitme cihazlarının kullanılmaya başlanmasından sonraki sadece 4 ay içerisinde yaşam standartlarının her bakımdan daha iyi bir noktaya ulaştığı görülüyor.

Yine araştırmalar gösteriyor ki işitme cihazlarının kullanılmaya başlanmasının ardından ilk 1 yıl içerisinde yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Çünkü işitme cihazları sayesinde kişiler gündelik yaşamlarında duyamamaktan yapamadığı veya yapmaktan çekindiği her şeyi artık rahatlıkla yapabilir duruma gelmektedir. İşitme gibi son derece hassas bir duyunun yitirilmesinin getirdiği korku ve endişe de doğal olarak işitme cihazlarıyla birlikte yeniden duymaya başlanılmasıyla birlikte de ortadan kalkar.

İşitme Cihazı Kullanmanın Psikolojik Etkileri

Bilimsel çalışmalara göre işitme cihazı kullanımının kişinin fiziksel fonksiyonlarının yanı sıra psikolojik durumu üzerinde de olumlu bir etki bulunur. Çünkü işitme sorunu yaşanan dönemde kişinin girdiği depresyon, kendini soyutlama arzusu gibi yaklaşımlar tamamen duymamaya bağlıdır. Teknolojinin getirdiği bir olanakla bu yetinin geri kazanılması söz konusu psikolojik sorunlarında önemli ölçüde çözüme kavuşturulabilmesine olanak sağlar. Ancak yine bilimsel araştırma ve değerlendirmelere göre işitme cihazlarının kullanımının getirdiği avantajlara rağmen psikolojik bakımdan alışma süreci kişiden kişiye göre değişecek şekilde biraz sancılı olabiliyor.

Bursa İşitme Cihazı Uygulama Merkezimiz geniş işitme cihazı ürün yelpazesi ve uzman teknik servisi ile hizmet vermektedir. Bizlere her türlü sorunlarınız için 0224 225 54 52 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Kartanesi işitme cihazı firması olarak yaşam kalitenizi artırmak için çalışıyoruz.

Sosyal medya sayfalarımız: instagram facebook 

Not: Sağlık Uygulama Tebliği için tıklayınız.

Paylaş: